ทรงมอบพระปั้นเหน่ง

พระพันปีหลวง ทรงมอบพระปั้นเหน่งให้ ราชินีสุทิดาฯ

พระพันปีหลวง ทรงมอบพระปั้นเหน่งให้ ‘ราชินีสุทิดา’ ผ่านมาล้าสำหรับงาน พระราชพิธีบรมราชภิเษกในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งถือว่าเป็นพระราช ที่สำคัญของชาติที่พสกนิกรชาวไทยได้เห็นอีกครั้งเป็นบุญตา ทั้งนี้มีการพูดถึงเรื่องทรงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงใช้ฉลองพระองค์ในงานพระราช พิธีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งบางอย่างที่เห็นได้ในเฉพาะการพระราชพิธีเท่านั้น

วันนี้เราจะพามา รู้จักกับพระปั้นเหน่งที่พระราชินีสุทิดาฯ ทรงใส่กับฉลองพระองค์ออก สิงหบัญชรเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเส้นนี้เป็นของตกทอดจากพระพันปีหลวง ‘สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ พระปั้นเหน่งฝังเพชรลูก ขนาดใหญ่นับ๙เม็ดพร้อมรัดพระองค์ทองคำฝังเพชร ๒ เม็ด รวมเพชรเม็ดใหญ่ ๑๑ เม็ด

งดงามเหลือเกินสมบัติตกทอดของราชวงศ์ที่ประเมินค่ามิได้เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และพระพันหลวงเสด็จฯเยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอย่างเป็นทางการ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ได้ทรงพระราช นิพนธ์บันทึกเกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรชิ้นใหญ่ที่ทรงในงานสำคัญต่างๆไว้ในบทความความทรงจำในการตามเสด็จทางราชการตอนหนึ่งว่า

คืนนั้นข้าเจ้าได้สวมสร้อยพระศอเพชร’ ซึ่งเป็นของเก่าของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับ การที่ทรงเครื่องเพชรชิ้นใหญ่ๆออกมามหาสมาคม ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันกังขาว่าประเทศเล็กๆใน ‘เอเชียร่ำรวย’ ขนาดที่พระราชินีจะทรงใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อเครื่องเพชรแบบนั้นได้ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งแขกคนสำคัญคนหนึ่งในงานกล่าวถาม ม.จ.วิภาวดี รังสิตนางสนอง พระโอษฐ์

ยศในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต “สร้อยพระศอที่พระราชินีของท่านทรงอยู่นั้นคงเพ่งซื้อใหม่จากปารีสละมัง” หม่อมเจ้าวิภาวดี ทรงตอบว่า”นี่ท่านไม่รู้หรอกหรือว่าเมืองไทยของเรามีอายุกว่า๗๐๐-๘๐๐ปีแล้ว พระราชวงศ์จักรีก็มีมากกว่าตั้งเกือบสองศตวรรษเราจึงมีเครื่องเพชรประจำพระราชวงศ์ไม่เห็นจะ ต้องซื้อใหม่ราคาแพงมาใช้เลย ซึ่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณพระบรมมหาราชวังโดยสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดาฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิสีชมพู ‘ทรงผ้าสะพักประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์’

อันมีเกียรติดคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบบรมราชวงศ์ เป็นดวงตรามหาจักรีล้อมขอบคุณขอบด้วยปทุมอุณาโลมสลับจักรีไขว้และรัดพระองค์พระปั้นเหน่งทับทิมล้อมเพชรองค์เดียวกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาในช่วงบ่ายของพระราชพิธีบรมราชภิเษก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิและรัดพระองค์พระปั้นเหน่ง นพเก้าที่ตกทอดมาจากสมด็จพระศรีพัชรินทราบราชินีนาถ