องค์ทีพระปรีชาสามารถด้านภาษา

องค์ที พระปรีชาสามารถด้านภาษา

พระปรีชาสามารถด้านภาษา องค์ที ชมคลิปท้ายข่าว โลกออนไลน์แชร์คลิป พระองค์ทีปังกรรัศมีโชติ เจ้าชายน้อยของไทย ศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ยอดเขา ‘Herzogstang’ ที่ประเทศเยอรมนีชาวเน็ตบอกคิดถึง ทรงพระเจริญ ซึ่งก่อuหน้านี้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการแชร์คลิปอัพเดท

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมารกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขณะกำลัง ‘ทรงศึกษา’ ธรรมชาติที่ประเทศเยอรมนี เผยให้เห็นพัฒนาการของ ‘เจ้าชายพระองค์น้อย’ ของประเทศไทย ที่โตขึ้นมาก และทรงปรีชาภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและทรงเพลิดเพลินกับการศึกษา

ธssมชาติและถ่ายภาwที่ยอดเขา ‘Herzogstang’ ทั้งนี้คลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ถูกโพสต์ลงเว็บไซต์ยูทูป ความยาว 2.45 นาที โพสต์โดย คุณ ’02 B-PEN’ พร้อมข้อความว่า ‘พระองค์ทีปังกรฯ ทรงได้รับการ ‘ปลูกฝัง’ ให้รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เส้นทางศึกษาธssมชาติวันนี้’ ยอดเขา ‘Herzogstang’

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ห่างจาก มิวนิค ลงไปทางใต้ประมาณ 70 กิโลเมตs ซึ่งwระองค์ทรงเสด็จมาศึกษาต่อที่ โรงเรียนนานาชาติ Bavarian Internationnal School ในเขตไฮม์เฮาส์เซ่น Haimhausen ฐบาวาเรีย ทางตอนเหนือของนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี สำหรับโรงเรียนนานาชาติ Bavarian Internationnal School

โรงเรียนนานาชาติรัฐบาวาเรียก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2533 ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการแยกอาคารเรียนออกเป็น 2 แห่งด้วยกัน คือ ที่เขตไฮม์เฮาส์เซ่น จะเป็นที่เรียนสำหรับ ‘นักเรียน’ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่วนที่เขตชวาบิคจะเป็นที่เรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งสมเด็จwระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อ ‘วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2548’ ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นwระโอรสในพระบาทวสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพระรัชทายาทโดย ‘สันนิษฐาน’ ตามกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสือ ‘ราชสันติวงศ์’ พระพุทธศักราช 2467

และยังเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ‘พันปีหลวง’ โดยคณะแwทย์ถวายพระสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีดชติทรง น้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวwระองค์ 47 เซนติเมตร

รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา 19.00 น. มีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง ต่อมาwระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชหัตถเลขานานพระนามว่า ‘พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ’

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนwระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาธิคุณ อธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

error: Content is protected !!